Срещи със сърни из българските планини

През изминалата година имах късмета няколко пъти да срещна сърни из нашите планини.

Всъщност, първата среща, за която ще спомена, беше в края на 2017 г. Тогава бях на разходка с още двама мои приятели на Витоша и се движехме от з. Кикиш към местността Комините. Някъде след каменистия участък в по-високата част на гората се бяхме отклонили от основната пътека, следвайки нещо като по-малка пътечка. На GPS-а видяхме, че основната пътеката е на около 100 метра над нас и реших да огледам местноста и да видя дали не е по-добре да тръгнем натам, вместо да разчитаме, че по-напред ще се съберат двете пътеки. Вървейки нагоре усетих, че нещо се движи на около 100-200 метра пред мен. Спрях и се огледах. В далечината видях сърна, но за жалост не можах да я снимам. Щом ме усети избяга с лекота и бързо я изгубих от поглед между дърветата.

Следващата среща със сърна пак беше на Витоша. Този път действието се развиваше в края на месец август. Бях тръгнал от Белята вода в посока х. Момина скала. Тъкмо бях пресякъл шосето към Копитото и се бях затичал по равния участък на пътеката през поляните над пътя. Изведнъж, на около 20 метра отстрани видях една голяма и красива сърна. Опитах се да я заснема, но не се получи. Общо взето само аз си знам, че има сърна на снимката.

Поредната и най-изненадваща среща беше в началото на месец октомври. Бях тръгнал от Алеко към Черни връх рано сутринта, за да мога да бъда в района на върха по време на изгрева на слънцето. За целта бях тръгнал по тъмно от София. По пътя над Драгалевци видях две лисици, а преди Алеко един заек пресече пътя пред колата. Вече си мислех, че съм видял достатъчно горски обитатели, когато късметът ми се усмихна и на спускане от Черни връх към Алеко попаднах на няколко сърни. Най-вероятната причина да попадна на сърните е, че минах не по класическта пътека, а реших да се спусна през пистата Лале 2. Сърните се намираха на един отсрещен склон и не ме усетиха веднага. Имах възможността да ги заснема.

Дори успях да направя видео.

Поредната среща със сърнички беше в планината Рила и отново беше през месец октомври. Бяхме тръгнали с един приятел от ЦПШ Мальовица към Урдините езера и тъмно бяхме излезнали над горския пояс в началото на Зелени рид, когато забелязахме нещо странно на около 100-200 метра встрани от пътеката. Много приличаше на сърна, но доста дълго време стоеше неподвижно. Извадих фотоапарата и направих снимка със по-голям zoom. Оказа се сърна, която се препичаше на сутрешното слънце. След нея имаше още 2-3 представителя на този вид.


В края на месец октомври имах deja vu. Тръгнах по същия маршрут от Алеко до Черни връх, горе-долу по същото време. Първо видях двете лисици над Драгалевци. След това, докато се спусках от Черни връх си мислех, дали е възможно на същото място да попадна на сърничките. Оказа се възможно. Този път бях приготвил фотоапарата и отново заснех видео.

След като изгледах видеото, започнах да се чудя дали не са били диви кози, но понеже на същото място скоро бях видял сърни, реших да продължа да вярвам, че са сърни.

Последната среща със сърните на Витоша беше в началото на месец ноември. Бяхме си говорили с един приятел, за това как съм видял сърните на Витоша два пъти на едно и също място и как, ако отидем пак там най-вероятно ще ги видим отново. Знаехме, че вероятността не бе много голяма, но все пак една сутрин се насочихме натам. Този път преминавахме през този участък от долу нагоре. Още не бяхме стигнали до въпросното място и изведнъж забелязахме две сърни на 50 метра в тревата пред нас. За жалост не успяхме да ги снимаме, защото не очаквахме да ги видим там, а те светкавично избягаха.

Почти цялата територия на Витоша е природен парк и ловът на неговата територия е забранен. Може би това е една от причините да се запази популацията на сърните. След толкова срещи с тях, започнах да се надявам, че дори техният брой е започнал да расте.

---

Вече сме 2020 г. и за щастие срещите ми с горските обитатели продължават. На 10.5.2020 г. се разхождах на Витоша над с. Железница и докато преминавах от х. Физкултурник към з. Синята стрела през една вече заличена пътечка под вр. Карачаир видях дива коза. Успях да я заснема, макар в не особено близък план.

На празничния 24 май направих преход от Драгалевци до местността Бай Кръстьо и от там към з. Кикиш и х. Камен дел. Докато вървях по пътеката между з. Кикиш и х. Камен срещнах сърна, като това беше една от най-близките ми срещи до този момент. Имах късмет да я зебележа преди тя да ме види. Видях я как преминава зад едно голямо дърво и замръзнах на място. Насочих фотоапарата натам и когато тя се показа зад дървото успях да я снимам, защото в този момент тя беше спокойна и гледаше към мен, защото усещаше, че има нещо, но не беше сигурна какво е. След като направих няколко кадъра тя разбра, че е по-добре да избяга и се шмугна в гората.Днес е 21.6.2020 г. и се разходих от с. Железница до вр. Белчoва скала. На връщане срещнах сърничка в района на з. Синята стрела, точно когато най-малко го очаквах, защото вече имаше повече хора в района. Тя беше почти на пътеката и като ме видя избяга по тревистия склон надолу към гората.

Днес на 27.6.2020 г. докато вървях от х. Физкултурник към х. Алеко по пътеката под Резньовете чух сърна. Това стана в началото на пътеката, малко след разклонението от основната пътека от с. Железница към Черни връх. Огледах се и на полянката в далечината видях сърничка.


Успях да направя и видео, докато тя се ослушваше за хора преминаващи по пътеката с. Железница - Черни връх.

На 11.7.2020 г. се разходих от с. Железница до вр. Ярловски купен. Тъкмно наближавах вр. Сиврикая и на камъните в близост до пътеката забелязах една дива коза. Имах късмета да я снимам от сравнително близко.

Само няколко минути след това, докато се наслаждавах на гледката от вр. Ярловски купен и забелязах една сърничка, която тичаше в подножието на върха.


Тази година Обиколката на Витоша (В100) се проведе на 25 и 26 юли. Заради прогнозата за времето, а и защото по принцип планът ни беше да тръгнем по-рано и да не сме част от официалната организация, този път тръгнахме един ден по-рано - в петък вечерта на 24.7.2020 г. Също така вървяхме по трасето на Витоша 100 само до с. Чуйпетлово и от там поехме към Черни връх откъдето се върнахме до старта в Бояна през Конарника. Та рано сутринта на 25.7.2020 г. се изкачвахме по пътеката, която е част от машрута Е-4 между з. Смильо и вр. Ярловски купен. В подножието на върха аз и моят другар чухме рев на сърна и скоро след това близо до пътеката забелязахме две сърнички. Не успях да ги снимам много добре, но все пак оранжево-кафеникавият силует на снимката е едната от тях:


На 15.8.2020 г. реших да опитам да премина през трасето на Red Bull Moreni Challenge, което преминава през морените, които не били морени, при Златните мостове на Витоша. Малко над горния край на трасето започва гориста местност през която преминах за да стигна до пътеката свързваща хижите Бор и Планинарска песен. Неочаквано на около 30-40 метра от мен видях две сърнички, които бързо избягаха надолу между дърветата.

На 7.9.2020 г. се разходих от с. Железница до вр. Карачаир. Беше рано сутринта и тайно се надявах да видя някое диво животно и очаквах това да стане по поляните около х. Физкултурник. За моя приятна изненада мернах една сърна близо до пътеката още в началото на прехода. Това стана в гората над голямата поляна покрай реката, която масово се използва за пикник в слънчевите летни дни. Сърната избяга нагоре по склона и след няколко секунди започна да реве, отдалечавайки се от мен.

На 8.11.2020 г. ходих от с. Железница до х. Физкултурник. От там реших, че е подходящ момент да премина през местността Казана и да стигна по хоризонталната пътека до вр. Белчова скала и да сляза надолу покрай з. Синята стрела. Въпросната пътека на места се губи, а на места добре си личи, но като цяло се е позаличила и се преминава през трева/хвойна. Поне по това време на годината нямаше проблеми с преминаването. Точно по средата, там където пътеката преминава близко до горния край на гората видях 3-4 сърнички, които като ме усетиха хукнаха надолу към гората. За съжаление не успях да ги снимам, но ето на този кадър някое от кафевите петна може и да се една от тях. Техния кафяв цвят много се сливаше с околните есенни цветове.

На 5.12.2020 г. отново бях над с. Железница. Бях решил пак да се изкача до х. Физкултурник, да мина през Казана и да сляза покрай з. Синята стрела. Когато застанах над Казана се спрях да изпия един чай и започнах да се оглеждам за сърни надолу по склона. Тъкмо се бях отказал и мислех да слизам надолу и изведнъж забелязах една да тича нагоре по склона в далечината. Беше доста далеч и не успях да я снимам. Тя започна да се обажда и след малко чух същия рев, но отдолу. Спрях се и се заоглеждах и тогава видях няколко други сърнички, които идаваха отдолу и за мой късмет бяха по-близо до мен. Приклекнах и започнах да снимам към тях. Те не ме усетиха и прекарах доста време докато ги гледам и правейки снимки. Беше много приятен момент и се радвам, че имах възможност толкова време да им се любувам. По едно време реших, че е време да тръгвам и се изправих. Прецених, че няма смисъл да преминавам през тяхното място и да ги плаша и се върнах наборатно към х. Физкултурник. Те ме забелязаха и побягнаха в обратна посока.На 20.2.2021 г. рано сутринта вървях по пътеката от с. Железница към х. Фикзултурник и през самата пътека преминаха няколко сърнички по снега.

На 30.04.2021 г. се разходих от с. Железница до вр. Малкък котор и точно при з. Синята стрела имах късмета да видя този сръндак, който даже не беше сам.


На 06.05.2021 г. отново бях по пътеката от с. Железница към з. Синята стрела. Чух нещо да мърда от едната страна в гората и след миг този сръндак прескочи пътеката пред мен.

На 16.05.2021 г. вървях по пътеката от Бай Кръстьо към Кикиш и малко преди заслона в гората отляво на пътеката видях сърна. Нямах време да я снимам, защото само след секунда-две побягна нагоре към Комините.

На 20.06.2021 г. се разхождахме по част от маршрута на Витоша 100 и след това тръгнахме от Кладница, през х. Селимица към Чернив връх. По пътя преди х. Селимица видяхме язовец. Това ми е първата среща с представител от този вид.

На 26.06.2021 г. видях сърничка под връх Белчова скала на Витоша, откъм Казана.


На 07.08.2021 г. се разходих от Алеко до Черни връх през Лале 2. На изкачването между Резньовете попаднах на статдо диви козички. Успях да ги снимам без да ме усетят и после се изкачих към горната станция на лифта, откъдето пак ги снимах. След това те отидха към Големия Резен.
На 04.09.2021 г. направих една разходка от с. Железница до х. Физкултурник. В района на хижата, но на отсрещния склон към местността Уструга видях една сърничка. След това докато слизах наобратно мисля, че видях още една, но на 500-600 метра по-високо по склона. Предполагам, че е била друга, защото първята я мернах зад едно дърво горе-долу на същото място, където я видях първоначално.

На 11.09.2021 г. минаха по маршрута Алеко - Лале 2 - Черни връх и на склона между Резньовете имах доста близка среща с няколко сърнички и за радост успях да направя няколко кадъра.Малко по-нагоре по склона срещнах и групичката диви кози. Това стана само 5 минути след срещата ми със сърните!Ето и едно кратко видео:На 02.10.2021 г. отново вървях от Алеко към Черни връх през Лале 2 и видях една сърничка да скача по поляните над пътеката за х. Физкултурник.

По-нагоре около скалите под Резньовете имах късмета пак да видя и стадото диви кози.


Comments