Posts

Над Казана на Витоша - от х. Физкултурник към з. Синята стрела (под вр. Карачаир)

Далечни върхове на хоризонта

Изгрев на Черни връх